Matrix på riktigt

Matrix på riktigt – soldater förbereder sig med hjälp av simulationer

Hur verkligt kan ett dataspel bli? Och hur likt ett dataspel kan verkligheten bli? En forskarstudent har skapat simulationer av verkligheten.

Doktoranden Charlotte Sennersten disputerade 10 november vid Blekinge Tekniska Högskola med avhandlingen ”Model-based Simulation Training supporting Military Operational Processes”. I studien har hon följt officerare som ska tränas för uppdrag i Afghanistan.

Grattis, hur känns det?

– Enormt bra! Jag kom in som doktorand i spelutveckling och har pluggat i Lund, på Gotland och tar examen nu här i Blekinge, säger Charlotte.

I avhandlingen tar Charlotte upp simulationsträning för att träna i en tredimensionell, digital miljö. Det låter kanske som ett dataspel. Charlotte erkänner att skillnaden inte är stor.

– Det är interaktionsteknologi. En simulationsmotor och en spelmotor är ungefär samma sak. Jag har byggt ihop tekniker för att se hur det fungerar i realtid.

Bland annat har Charlotte byggt ihop en eyetracker med en simulationsmotor för att se var en person tittar. I systemet kan man se hur puls, tal, svettning och kroppsspråk påverkar en person och ge hjälp direkt. De medverkande lär sig interagera med lokalbefolkning och att känna igen fordon.

– Det handlar också om att kunna bygga upp en förståelse för snabba och livsavgörande beslut. Realtidsteknologi eller mjukvara kan stödja teamsamarbete och informationsaccess mellan teammedlemmar och hur vi interagerar i sociala miljöer allmänt.

Charlottes forskning kan också användas för träning av personal inom exempelvis vård, brandkår, polis och flyg.

Tips: Utbildningar inom spel


Kommentarer:

 • Sven Pålsson 2010-11-16 17:16
  Koppla in en smärtgenerator och glöm inte att visualisera sårade och lemlästade barn och vuxna i simulatorn. Ett uppdrag att bära ett barn med tarmarna hängande ur magen samtidigt som man på svensk/engelska försöker övervinna språkbarriären och lugna barnet trots att man vet att det kommer att dö i ens armar?? Hur man hanterar kollegor som får för sig att skjuta civila för skojs skull?? När kommer simulatorn för politiker om hur man skapar fred? Det om något behövs.
 • Chilla Sven 2010-11-16 18:07
  Koppla in en smärtgenerator och glöm inte att visualisera sårade... Haha, lugn nu... allt sinom tid.
 • Jens Kåregren 2010-11-16 21:33
  En stor förtjänst att använda simulatorer är bl.a. att kunna förse staber med fingerad, men ändå, relevant i n f o r m a t i o n vilken de måste bearbeta. Det används idag och fungerar riktigt bra. Hur FPS fungerar som träningsverktyg vet jag inte, men man måste ändå förstå/medge att simulation är faktiskt framtiden. Alternativen är för dyra såväl ekonomiskt som politiskt.
 • Sven Pålsson 2010-11-16 23:39
  Nä jag tror inte heller att det kommer i soldatsimulatorn.. de vill nog inte att våra unga stridskämpar ska kräka ner maskineriet och sedan lägga benen på ryggen hem.
 • Niklas Blomstrand 2010-11-17 02:52
  Jag förstår inte riktigt vad det är du vill ha fram med dina kommentarer Sven. Det står inte att simulatorn ska träna soldaterna för allt som dom kommer möta i ett krig, träning för det som du beskrev är svårt att få men soldaterna förbereds förhoppningsvis på sådant från annat håll. Det är väll bra att dom får så mycket träning som möjligt, även om en del av träningen kommer från att använda en simulator.