Polisstudentens tips inför antagningstesterna

Andreas Svahn har gjort antagningsproven till Polishögskolan tre gånger. Nu är han äntligen polisstudent. Här är hans tips inför antagningstesterna på Polishögskolan.

Andreas Svahn hade jobbat tio år som journalist och beslutet att söka till Polishögskolan växte fram allteftersom. Han har sökt till Polishögskolan fyra gånger – och kommit in två.

För Andreas krävdes ingen hårdträning för att klara de fysiska testerna.

– Jag kollade upp vad som krävdes och insåg att jag inte behövde ligga i hårdträning, jag var i ganska god form. Du behöver inte vara någon atlet för att klara testerna, däremot behöver du ha en normal fysisk förmåga, säger Andreas.

Andreas var själv mest nervös inför den sista delen av antagningen och upplevde den även som tuffast. Den görs på Rekryteringsmyndigheten, det som tidigare hette Pliktverket, och innehåller bland annat ett intelligenstest, samtal med psykolog och intervju med speciellt utbildade poliser. Intervjudelen är något som de flesta fruktar, och man hör ofta talas om "grillning".

– I bland var det riktigt tuffa frågor. Jag upplevde det som lättare de senare gångerna, dels för att jag var van vid situationen, dels för att jag var äldre och tryggare i mig själv. Det handlar bara om att svara det man tycker och inte tänka på vad de vill att man ska svara.

Andreas tycker att det är svårt att förbereda sig inför antagningarna. På lång sikt kan man tänka på att skaffa utbildning som har relevans för yrket, till exempel juridik, beteendevetenskap eller kriminologi. Det bästa är att ha lite av varje, snarare än att vara specialist i ett ämne.

Att skaffa sig så mycket allmänbildning man kan och att hänga med i vad som händer i samhället är viktigt för att bli en polis. På intervjuerna under antagningen dyker det också upp en hel del sådana frågor, enligt Andreas.

Intelligenstestet på polistesterna är väldigt likt andra intelligenstest.

– Det var väldigt likt det test jag gjorde när jag mönstrade. Det är mycket logik, talserier där man ska fylla i vilket tal som kommer härnäst och hur ett vikt papper ser ut när man vecklar ut det, berättar Andreas.

Så går antagningen till Polishögskolan till

Ansökan
Ansökan görs via webben och måste vara komplett senast 15 mars respektive 15 september. Ansökan på webben öppnar en månad innan sista ansökningsdag.

Behörighetsgranskning
Ansökningsprocessen börjar med att Polisrekryteringen vid Rikspolisstyrelsen granskar alla ansökningar. Språkprovet som fanns tidigare har tagits bort. Rikspolisstyrelsen anser att särskild behörighet i svenska är tillräckliga kunskaper.

Fysiska prov
Om du går vidare konkurrerar du om en plats till de fysiska testerna. De består av ett koordinationstest, styrkeprov och konditionstest. Rikspolisstyrelsen avgör genom en helhetsbedömning vilka som går vidare. 

Övriga tester och intervju
Efter de fysiska proven sker ytterligare en gallring. De sökande som bedöms vara mest lämpade kallas till Rekryteringsmyndigheten för att genomgå ytterligare tester under två dagar: begåvningstest, psykologsamtal, medicinsk hälsoundersökning och en intervju med särskilt utbildade poliser.

Begåvningstestet tar 80 minuter och mäter anlag för verbal, spatial och logisk förmåga.

Den medicinska hälsoundersökningen innebär att du får träffa en läkare för läkarundersökning. Undersökningen består också av kontroll av syn, färgseende, hörsel, urinprov och ISOKAI (mätning av muskelstyrka).

Psykologsamtalet pågår ungefär en timme och tar bland annat upp frågor om dina personliga förhållanden, inställningar, attityder, moral och etiska värderingar. Man går även igenom vad du har skrivit i dina ansökningshandlingar samt resultatet från det datorbaserade begåvningstestet.

Vid en intervju med särskilt utbildade poliser bedöms bland annat den sökandes attityd, kommunikativa kompetens, handlingsförmåga, flexibilitet och omvärldsanalys. Alla dessa kriterier utgör viktiga delar i slutresultatet.

Slutbedömning
När alla tester och intervjuer är klara görs en samlad bedömning av alla dina testresultat. En antagningsnämnd fattar det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till polisutbildningen.

Mer information om antagningen till Polishögskolan
Kommentarer:

 • Illwill 2012-07-02 18:07
  Tips 1: var invandrare Tips 2: var kvinna Tips 3: var transsexuell VINST!
 • Mahan 2012-07-02 19:03
  Tips 1: var invandrare Tips 2: var kvinna Tips 3: var transsexuell VINST! U mad bro?
 • A.A 2012-07-02 21:14
  Man blir så himla trött på höra att invandrare har bättre chans att komma in - Det är skit snack! (ursäkta mitt ordförråd) ...Jag har bott i Sverige sedan 90-talet, har sökt i 5år, över 30 år i ålder, 11 års arbetslivserfarenhet samt behärskar jag kurdiska och arabiska flytande - Och Jag söker fortfarande...
 • Kristoffer 2012-07-03 00:16
  Man blir så himla trött på höra att invandrare har bättre chans att komma in - Det är skit snack! (ursäkta mitt ordförråd) ...Jag har bott i Sverige sedan 90-talet, har sökt i 5år, över 30 år i ålder, 11 års arbetslivserfarenhet samt behärskar jag kurdiska och arabiska flytande - Och Jag söker fortfarande... Behärskar du svenska flytande? Inte i skrift i alla fall!
 • Sven 2012-07-03 16:51
  Kristoffer; Givet svar till A.A!!! A.A; För er info är 'Kurdiska' (Turkiska!) och Arabiska (Irak-Kurd-Arabiska) inga språk som vi direkt använder i den SVENSKA vardagen. Kanske du kan söka jobb inom den turkiska eller irakiska polisväsendet. De behöver personal just nu sett till de problem som just Kurderna orsakar i både Turkiet och Irak. Inte fan kan jag bli poliskonstapel i Irak eller Turkiet för att jag bor där och talar svenska!? För att ens kunna ansöka till att bli polis i Amerika/USA måste du i princip vara född där. Tycker samma borde gälla här i sverige! Polis ska alltid vara nationella människor som är födda i landet där de ska försöka hjälpa!