Rättning av tentamen

Jag å min klass skrev en tenta den 13 jan som vi fortfarande har fått betyg på. Jag och flera av mina klasskamrater har varit i kontakt med läraren som även är programansvarig och med rektorn. Rektorn skickar bara vidare våra mail till läraren och inget händer. Hur kan vi ta detta vidare? Finns det lagar som säger att det inte får ta mer än 28 dagar att få sitt beyg eller gäller det bara Högskolan I Borås?

Anna 2011-03-15 03:44

Skriv kommentar:

Taggar: betyg och bedömning, högskola