Tolkkurser

Jag skulle vilja börja kursen för tolkning från svenska till finska

inom juridik. Men jag vet inte att hur hittar jag kursen.

Med vänlig hälsning

Orvokki Helin

Orvokki Helin 2012-09-14 14:11

Skriv kommentar:

Taggar: rättstolk