Tolkkurser

Jag vill anmäla mig till kursen för rättstolkning

svenska-finska på Stockholms Universitet.

Jag är 67 år gammal, är jag för gammal ?

Med vänlig hälsning

Orvokki Helin

Orvokki Helin 2012-09-14 14:27

Skriv kommentar:

Taggar: rättstolk