psykiatrikompetens inom socinomprogrammet i Malmöhögskolan

Hej !

Jag är Socionom sedan 1997 fr Socialhögskolan i Lund och arbetar vid Socialförvaltningen i Lund. Började som socialsekreterare vid försörjningsstöd 1½ år, sedan arbetsmarknadskonsulent i 10 år och som psykiatrihandläggare vid Socialpsykiari sedan 4 år. Som psykiatrihandläggare utreder jag och fattar beslut om boende/boendestöd/sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Malmöhögskolan har påbörjat en ny utbildning för socionomer med inriktning Socialpsykiatri. Utifrån de nya nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 behöver jag den utbildningsinsatsen.

Mina frågor är:

- Hur många poäng utbildning innefattar ?

- Är utbildning på heltid/deltid ?

- Innehållet i utbildningen ?

- Antagnings perioder !

Tacksam för ett snabbt svar

Vänliga hälsningar fr

Nighet Eksath

Psykiatrihandläggare

Socialförvaltningens verksamhetsområde Vuxenstöd & Socialpsykiatri

Nighet Eksath 2012-12-13 13:37

Skriv kommentar:

Taggar: påbyggare