Behörighet

Hej! Jag har ett par frågor som jag hoppas kunna få besvarade. 

Jag går för närvarande år tre - Samhällsvetenskaplig linje. Har dock blivit allt mer sugen på att läsa något naturvetenskapligt efter gymnasiet, närmare bestämt civilingenjör. 
Den utbildning jag vill söka kräver:*Matte E*Fysik B*Kemi A
Jag kommer, när jag läst klart gymnasiet, ha läst följande (relevanta) kurser:*Matematik D*Naturkunskap B)


*Vilket är det smidigaste sättet att uppnå behörighet för ovan nämnda pogram? Fristående kurser på komvux eller tekniskt basår?*Vilka fristående kurser skulle jag behöva läsa? Jag har nämligen läst att Kemi A och Fysik A kan ersätta Naturkunskap B. Gäller även det motsatta? Om ja: kan jag då läsa Fysik B och Matematik E och sedan vara behörig?

 

Oskar 2013-01-03 02:54

Skriv kommentar:

Taggar: civilingenjör