Pedagogik didaktik Yrkeslärare hälsa

Hej! Jag är intresserad av en utbildning där jag kan få handledning att skriva en magisteruppsats för att därefter fortsätta en forskningsutbildning. Jag har en fl kand i hälsopedagogik och en som yrkeslärare. Har även läst kurser på avancerad nivå som jag gärna vill tillgodoräkna mig i en fil mag. Hur går jag tillväga och vilka utbildningar finns för mig på Göteborgs universitet.

Andrinè Svenzon 2013-04-03 22:37

Skriv kommentar:

Taggar: gymnasielärare i vård och omsorg