vilken typ av språk kurser passar mig?

Hej! jag är en utbildad läkare i ett land utanför EU och vill ansöka om legitimation.För detta ämnet jag måste få dokumenterade bevis på mina kunskaper i svenska språket.Socialstyrelsen godtar ett av följande alternativ som bevis:1-godkänt betyg i kärnämnet svenska3 eller kärnämnet svenska som andraspråk3 vid gymnasial vuxenutbildning ,2-godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter anordnad av universitet eller högskola(60 högskolpoäng),3-godkänt resultat på Titus-prov.4-godkänt språk prov i svenska på C1-nivå(Europaskolan) .jag kommer att resa till Sverige för att lära sig språket och få dokumenterade bevis på mina kunskaper i svenska språket.jag valde Vilhelmina eftersom jag är bekant med staden.hur kan ni vägleda och hjälpa mig?

med vänlig hälsningar

Fatemeh bayati 2014-08-26 23:07

Skriv kommentar:

Taggar: hälsopedagog