behörighet till teknikprogramet

jag hört att man måste ha 12 ämnen men minst 250 pöng alla tillsammans

altså jag är ganska ny i sverige och jag har 5 betyg men dåliga betyg

English D    matematik E    teknik E   bild E   mådersmål B 

föratt jag haft de när jag hade några månader men jag läser annan  ämnen föratt få 1 betyg så kan jag ansöka mig till teknikprogrammet 

jag är intreseraf av computer science (datavetenskap) men jag tror inte att jag kan få 250 pöng betyder det att jag kan inte ansöka till teknik programet ,OM jag kan jag vill veta hur kan jag det?

 

Majid 2016-09-27 21:14

Kommentarer:


MikaelaAare SYV 2016-09-28

Hej Majid!

För att söka till Teknikprogrammet(som är ett högskoleförberedande gymnasieprogram) krävs att:

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan behöver du:
■ ha slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning
■ inte redan ha genomgått en gymnasieutbildning
■ ha påbörjat utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år.

För att ha behörighet till ett högskoleförberedande program behöver du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska
- tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi

Här finns mer information: http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/antagningsregler-och-meritvarde-1.5037

 

Ta hjälp av studie-och yrkesvägledningen vid din skola för att planera för dina gymnasiestudier. Då kan ni även kolla på antagningspoäng för gymnasieprogrammen.

Lycka till och ha en fortsatt fin vecka!

Vänliga hälsningar,

Mikaela

Blivande Studie-och yrkesvägledare

Skriv kommentar: