fri kvot

Hej!

Jag undrar om en elev som kommit in på fri kvot en gång och gör ett avbrott kan komma in på fri kvot igen? Finns det någon gräns för hur många gånger man kan tas in via fri kvot? Sen undrar jag om de nya antagningsgrupperna (gym2007) skrotades i samband med hela gym förordningen 2007? Gäller samma antagningskvoter då som nu? Eller finns det förändringar som gäller från 2010? Tacksam för svar
Anonym 2007-01-19 00:04

Kommentarer:


Anonym 2007-01-20
I gymnasieförordningen 6 kap 3 § finns bestämmelser om fri kvot och där nämns inga begränsningar. Jag har heller aldrig hört talas om det, utan ärenden i fri kvot prövas för varje gång med de skäl som då anförs.

De nya antagningsreglerna som ska gälla från 2010 är fortfarande inte upphävda och gäller alltså formellt. Det var den gamla regeringen som beslutade, och de var starkt sammankopplade med GY07. Nya regeringen upphävde GY07 men inte antagningsreglerna till högskolan. Det har dock förvarnats om att en revidering är på gång, men om detta vet vi ännu inget.

Skriv kommentar: