inköpare

hej jag tycker det värkar roligt att vara inköpare för något klädmärke eller liknande. jag undrar om det är någon speciell utbildning som krävs. jag ska nu välja gymnasielinje snart och vad borde jag ta om jag vill bli inköpare.
Emma 2007-10-24 00:50

Kommentarer:


Bernt Ortner, SYV 2007-10-25
Det program på gymnasiet, som har utpräglad merkantil inriktning är ju Handelsprogrammet.
Här kan man sedan välja att försöka få sin APU inom ett kädföretag som t. ex. Lindex, kapp ahl, HM el dyl.

Det andra programmet, som kan vara tänkbart är Samhällsvetenskapsprogrammet och här kan man också försöka spetsa sig åt försäljning och marknadsföring.

Blir man sedan anställd, som försäljare inom ett klädföretag, så finns det ofta interna karriärvägar.

Efter gymbnasieskolan finns det sedan merkantila utbildningar att fortsätta med.
så här spontant tänkar jag på Textilekonomprogrammet vid högskolan i Borås.
Här är inriktningen mot högre anställningar inom klädbranschen. Man få här även lära sig om olika material samt tillverkningsprocessen.
k
Bernt Ortner, SYV 2007-10-25
Det finns KY utbildningar att gå vidare på efter gymnasiet, t. ex. Inköpare och säljare 40 P eller
Inköp och Supply 85 Ky poäng.

Så här spontant vill jag nog framhålla, att om du
vill ha en utbildning för att syssla med inkäöp eller försäljning just av kläder, så är Textilekonomutbildningen just inriktad mot en sådan verksamhet. Det är även en fördel att du få materialkännedom och kännedom om produktutveckling, tillverkning etc.
Textilekonomutbildningen kan leda till uppgifter inom inköp, försäljning, tillverkning, hendel och logistik. Textileknomutbildningen kräver ma C.
Om du skall gå handelsprogrammet eller SP på gymnasiet är svårt att säga, men jag vill nog slå
ett slag för handelsprogrammet, i synnehet om du vill ha möjligheter att snabbare kunna få ett försäljarjobb efteråt. handelsprogrammet är mera inriktat mot praktisk butiksförsäljning. du har här även fördelen med minst 15 veckors APU, som du dessutom kan inrikta mot önskad branch, t. ex ett klädföretag.

Om du är intresserad av att främst vara inköpare på ett klädföretag, så är en rekommendation att du söker Textilekonomprogrammet, men det kan även vara så att det bästa för dig är att först börja i en butik.

Den frågeställning som du beskriver lämpar sig emellertid bäst för ett ordentligt vägledningssamtal med din SYO på högstadiet. Ni kan då lättare komma underfund med vad som är bäst just för dig.
Du bör sedan fortsätta kommunikationen med SYOn på din gymnasieskola.

Skriv kommentar: