Redu

""Får en elev som börjar på en fristående skola ta med sig betyg från en kurs i en annan fristående eller kommunal skola?

""Svar: Det beror på. Om det finns ett utrymme för individuella val kan kursen och betyget för kursen ingå där. Om det finns ett utrymme för valbara kurser och om kursen ligger inom ramen för programmålet kan betyget för kursen ingå där. I övrigt kan betyg från kursen inte ingå.""""""

Jag undrar bara vad de menar för i vår skola får man välja fritt bland ämnen (300pts) i individuella valet och sen finns också valbara kurser så kan jag ersätta de med mina betyg från andra skolan och om de inte finns med bland kurserna som erbjuds i denna skola?
Jag uppfattade det som så.
Veles 2007-11-03 00:51

Kommentarer:


Chris Wigh 2007-11-05
Hej
Inom det individuella valet kan du lägga in kurser från annan skola. Inom valbara kurser kan det vara begränsat.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: