Streck eller IG?

Hej!

Jag skulle vilja veta hur lärarna avgör om en elev ska få S eller IG i ett ämne (på gymnasiet).
Finns det några riktlinjer som lärarna följer?

Om man får S betyder ju det att läraren inte har tillräckligt underlag för att sätta något betyg över huvud taget.
""Räcker det då med att närvarande på lektionerna för att få IG? Eller måste man ha försökt men """"misslyckats"""" med att nå de mål som gäller för högre betyg? Kanske är det läraren själv som bestämmer hur han/hon väljer att sätta gränsera mellan IG å S?""
Joel 2007-11-27 00:55

Kommentarer:


Ingmar Andersson 2007-11-27
http://www.skolverket.se/sb/d/1443#listAnchor6839

Skriv kommentar: