Teknikprogrammet

Hur är könsfördelningen på teknik programmet 60% killar 40% tjejer??
Anonym 2007-01-28 00:06

Kommentarer:


Anonym 2007-01-30
I Sverige 14 % tjejer och, förmodar jag, resten killar. Det kan naturligtvis vara helt andra siffror lokalt.
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0524_2007A01_BR_09_UF0106TAB.pdf

Skriv kommentar: