Läsa upp gymnasiebetyg

Hej, jag gick nyss ut gymnasiet och undrar hur man gör för att plugga upp sina betyg för att få högre meritpoäng. Hur går de så kallade prövningarna till? Hur många kurser måste man läsa för att nå den meritpoäng man vill ha?

Bella 2019-07-11 18:55

Kommentarer:


Petra Öster Studie- och yrkesvägledare 2019-07-12

Hej,

Prövning på Komvux innebär att man läser in en gymnasiekurs på egen hand och sedan gör en prövning, som ofta är både ett skriftligt och muntligt prov i ämnet. För den som redan har ett godkänt betyg i kursen från gymnasiet är prövning det enda sättet att höja ett betyg. 

Prövningen utgår från nationellt fastställda ämnes- och kursplaner och för varje kurs finns  betygskriterier/kunskapskrav angivna så att man vet vad som krävs för att uppnå de olika betygsstegen.

Läs mer om hur prövning fungerar här: http://allastudier.se/tips-o-fakta/3076-h%C3%B6j-betygen-genom-pr%C3%B6vning/. Ta sedan kontakt med ett Komvux/vuxenutbildning där du vill göra dina prövningar.

Lycka till!

Skriv kommentar: