Individuella val och valbara kurser?

Är individuella val och valbara kurser samma sak, dvs. kan man ersätta en valbar kurs med en individuell om har fått VG I det?

På min skola läser man 300p individuella och 150p valbara.
Anonym 2008-03-04 01:15

Kommentarer:


Ingmar Andersson 2008-03-05
Valbara kurser ska ge eleverna möjlighet till fördjupning och breddning I PROGRAMMETS ÄMNEN. Skolan kan själv bestämma hur man vill använda valbara kurser. Man kan erbjuda eleverna ett paket med kurser eller låta eleverna fritt välja från ett antal kurser.

Individuella val är mer personliga val. Man kan här välja mer fritt, det går t.ex. bra att välja kurser som hör till andra program. Utrymmet för det individuella valet är alltid 300 poäng.

Skriv kommentar: