Slutbetyg gymnasiet

Är SYV-kandidat och fick en knepig fråga av en elev i åk 3. Han har läst 2700p och får alltså välja bort 200p i slutbetyget. Han tänker då välja bort MaE eftersom detta drar ner hans meritvärde. Om han då börjar på universitet efter 2010 och vill ha MaE som meritpoäng, får han det då fast han inte har den kursen i slutbetyget??

Tacksam för svar!!
Karolina 2008-03-05 01:15

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-03-05
Hej
Ja, han får meritpoäng för Ma E trots att den ligger utanför slutbetyget.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Anne 2008-03-05
men... räknas han då i grupp 2?
Ingmar Andersson 2008-03-05
Man hamnar i grupp 1. Det står kanske inte helt solklart, men det framgår ändå för en hyfsast läskunnig person i nedanstående citat från Högskoleverket:

Grupp I:
sökande med betyg från gymnasieskolan och
sökande med betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning.

Grupp II:
Sökande med betyg från gymnasieskolan i kombination med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där. Detta gäller under förutsättning att betyget från gymnasial vuxenutbildning/prövning i gymnasieskolan tillsammans eller var för sig utgör mindre än två tredjedelar av gymnasiepoängen. Till denna grupp förs också sökande som behörighetskompletterat via studier i folkhögskolan eller via basårsstudier (basår = behörighetsgivande förutbildning vid högskolor och universitet).
Niclas 2008-03-08
Hej. Har ett samlat betygsdokument från gymnasium, så jag behöver komplettera med några ämnen. Jag tänkte fråga vad som krävs för grundläggande behörighet. Det står att man ska va godkänd i kurser som motsvarar 90 procent av vad som krävs för ett fullständigt program. Vad är definitionen av ett fullständigt program? Jag gick El-linjen på gymnasiet.

Skriv kommentar: