Utökat2

Jag har talat med rektorn, men han säger att det inte går att ha med de i slutbetyget så tror nog inte jag kan övertyga de eller nåt. Men om de nu hamnar på ett samlat betygsdokument räknas det som utökat? Kommer de också räknas in i meritvärdet? Vad kan jag göra så att de lägger in de i slutbetyget? De vill inte göra det..
Mateus 2008-03-28 01:19

Kommentarer:


Ingmar Andersson 2008-03-29
Varför ska du nödvändigtvis ha med dem i slutbetyget? Det är aldrig en fördel, men kan vara en nackdel. Ska du ändå ha dem i slutbetyget så går det bra, visa din rektor det här http://www.skolverket.se/sb/d/1487#listAnchor7014
Mateus 2008-03-29
för att det är bra betyg. Därför vill jag ha med de..
Ingmar 2008-03-29
Allt vid sidan av slutbetyget som höjer räknas ändå med vid meritvärderingen. Och du hamnar INTE i den s.k. kompletteringsgruppen om betygen är tagna i samband med ditt ordinarie gymnasium. Men det är klart, om det är MVG så är det aldrig fel att ha med dem direkt i slutbetyget.
Mateus 2008-03-29
vad menar du med i samband med ditt ordinarie gymnasium? Jag har gått 2 olika och olika inriktningar. De kurserna som hamnar på det samlade betygsdokumentet är de som denna nuvarande skola inte erbjuder så därför får jag inte ha de i slutbetyget.. Räknas de inte i meritvärdet då??
Ingmar 2008-03-30
Jag menar ""tillsammans med ditt slutbetyg från gymnasiet"". Alltså, om du får dina extrabetyg på ett samlat betygsdokument så räknas de med i meritvärdet om de höjer ditt betyg eller krävs för behörighet. Finns de med i slutbetyget så räknas de alltid med, oavsett om något av dem sänker ditt medelvärde.

Skriv kommentar: