grundskolekompetens

Finns det tester som man kan kan kolla om man har grundskolekompetens?
Pelle 2008-04-15 01:23

Kommentarer:


Ingmar 2008-04-15
Grundskolekompetens är ett svårdefinierat begrepp. Någon menar nog att man klarat minst G i grundskolans alla ämnen. Man kan också mena att det är vad som krävs för att börja gymnasiet, och då ska man ha gått ut nian med godkänt i minst sv, en och ma (regeringen har nu förslag på att höja den nivån). Det mäts i  betyg som sätts av en lärare. Visst finns det nivåtester i olika ämnen, men inget som ersätter ett betyg. Se t ex http://www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=93588

Skriv kommentar: