matte e

Min son har MVG i alla ämnen förutom i matte e från Nv. Han har även MVG i Tyska 5, 2 års spanska o engelska B. Ska han lägga matte e i betyget med tanke på de extrapoäng han får från 2010 eller får han tillgodoräkna sig dem även om han lägger matten utanför betyget? Han siktar på läkare så småningom.
Karin 2008-05-28 01:28

Kommentarer:


Ingmar Andersson 2008-05-28
Lägg MaE på ett samlat betygsdokument och alltså inte i slutbetyget. Så här skriver Högskoleverket i sitt nyhetsbrev till vägledare 21 maj 2008:

Utökat program hur ska kurserna redovisas?
Många undrar hur kurser från utökat program (utöver 2500 poäng) ska redovisas. Högskoleverket rekommenderar att de redovisas på ett samlat betygsdokument. Då räknas de bara med om de är behörighetsgivande eller höjer jämförelsetalet. Om de inte gör någotdera räknas de inte med. Om kurserna däremot är med på slutbetyget så räknas de alltid med.
Man får tillgodoräkna sig meritpoäng för en meritkurs som finns på det samlade betygsdokumentet, även om kursen inte räknas med i jämförelsetalet.

Utökat program räknas inte som komplettering
Det går ett rykte om att sökande med utökat program redovisat på ett samlat betygsdokument hamnar i grupp II (kompletteringsgruppen) i urvalet till högskolan. Så är det inte. Utökat program är inte komplettering, även om de utökade kurserna redovisas på samlat betygsdokument. Det är däremot viktigt det samlade betygsdokumentet inte är daterat senare än slutbetyget.

Skriv kommentar: