Följdfråga samlat betygsdokument

se föregående sida samlat betygsdokument
Kristina 2008-06-24 01:31

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-06-24
Hej
Detta är för mig en ny fråga som jag inte kan svara på .Det är ju mycket ovanligt att en gymnasieskola tillåter uppläsning av ett betyg i det skedet. När det gäller utökade kurser så får inte det samlade betygsdokumentet vara daterat senare än slutbetyget för att man ska räkna in det i grupp 1. Jag försöker få ett svar på din fråga så återkommer jag.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Kristina 2008-06-24
Slutbetyget är daterat till den 5/6 trots att kurserna i betygskatalogen avslutas den 9/6 då mitt samlade betygsdokument är daterat med mina utökade kurser.Räknas de inte in i grupp 1 då?
Chris Wigh 2008-06-25
Hej
Betyget i den kurs som du har höjt räknas endast med i kompetteringsgruppen(grupp 2)
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: