Lurad på mitt slutbetyg !!

Hej Chris!
""Jag har läst Samhällsvetenskaplig linje och tog studenten för två veckor sen. Under det sista året har det gått utför för mig i en språkkurs och jag har upprepade gånger haft samtal med min lärare och då fått en så kallad IG varning. Eftersom jag har godkänt och bra betyg i övriga ämnen samt kände mig väldigt skoltrött så bestämde jag mig för att """"ta"""" ett IG i denna kurs, jag skulle ju ändå få slutbetyg.""
På avslutningsdagen fick vi våra betygsdokument i ett förseglat kuvert som jag inte öppnade förrän dagen efter, då visar det sig att min lärare satt streck på mig i denna språkkurs och att jag inte längre har tillräckligt med poäng för att få ett slutbetyg utan istället fått ett samlat betygsdokument. Får dem verkligen göra så utan att varna en innan ??? Hade jag vetat att jag skulle bli av med min högskolebehörighet hade jag givetvis ansträngt mig mer.
Kan jag överklaga på något vis ?? Eller hur ska jag gå tillväga för att få behörighet till högskolestudier ??
/Johanna
Johanna 2008-06-27 01:31

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-06-30
Hej
Du borde har fått en varning om icke betyg. Skolan ska ge information om betyg till eleven och ett betyg ska inte komma som en överraskning. Skolan ska ge eleven information om betygsläget men det finns inga förordningar som i detalj beskriver hur. Jag tror tyvärr inte det finns så mycket att göra. Du kanske kan prata med rektorn på det program du har gått och beskriva din situation och berätta att du inte fått någon varning om icke betyg utan enbart en IG-varning.
Om de inte kan hjälpa dig så kan du läsa in en kurs på 100 poäng på komvux och därefter skriver de ut ditt slutbetyg. På ett komvuxbetyg krävs att du har kärnämnen men resterande kurser upp till 2350(man tar inte med Idrott och Hälsa och Estetisk verksamhet) poäng kan vara de du själv väjer. M a o behöver du inte läsa den språkkkurs i vilken du saknar betyg.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: