Betyg fråga

I mitt slutbetyg har jag MVG i alla ämnen utom Ma A.
På mitt samlade betygsdokument har jag lagt Ma B & några till extra kurser.

Jag ska läsa basåret till hösten & undrar om jag kan läsa Ma B där & få betyg i det. Detta påverkar ju inte mitt slutbetyg.

& kan jag sedan söka till läkare utan att mitt samlade betygsdokument räknas.
Så att mina basårskurser blir det enda som räknas, vilket ger mig behörigheten.

Men jag måste ju ändå höja Ma A.
Kan jag på detta sätt slippa höja Ma B? & bara läsa om det på basåret.

Eller andra tips för att komma in på läkare i Umeå?
Jag vet att 20,0 krävs.
Men när görs vårdprovet, någon som gjort det?
Kommentarer, synpunkter?
Anna 2008-08-03 01:35

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-08-04
Hej
Om du kan läsa om Ma B på den skolan du ska läsa besåret får den skolan ta ställning till. Du kommer att få basårsbetygen på ett separat dokument och måste alltså inte skicka med det samlade betygsdokumentet där Ma B är med.
Det som räknas är då ditt slutbetyg och basåret.
För närvarande är det ingen högskola som använder sig av vårdprovet som urval eftersom det fortfarande är under utveckling. Ev kommer Umeå att använda det 2009 på prov men inget är bestämt.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: