SYO

Är det lagligt för en gymnasieskola att INTE ha en SYO konsulent?
Anonym 2007-02-23 00:11

Kommentarer:


Anonym 2007-02-24
Vad jag har förstått MÅSTE skolan se till att det finns studie- och yrkesorienterande verksamhet, men de måste inte nödvändigtvis ha en studie- och yrkesvägledare anställd. Så här står det i Skollagen 2 kap 6 §:

För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesorientering i det offentliga skolväsendet skall den sökande ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet.
Den som inte uppfyller dessa krav får anställas för studie- och yrkesorientering för högst ett år i sänder.

I läroplanen (som är en förordning utfärdad av regeringen) står det:

Personalen skall, efter en av rektor gjord arbetsfördelning
- bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke.
- informera och vägleda eleverna inför deras val av .....osv ... osv ... (sidan 15 i läroplanen)

(sidan 17 i läroplanen) Rektorns ansvar:  
Den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av fortsatt utbildning och yrke.

Om du vill läsa originaltexterna finns länkar här:
http://www.skolverket.se/sb/d/155

De flesta gymnasieskolor tolkar nog reglerna så att det mest praktiska och vettiga är att anställa en kunnig studie- och yrkesvägledare, men om man vill spara pengar (och har få elever) så kan man dra in både studievägledare, kuratorer, psykologer, speciallärare och skolvärdar/värdinnor.
Anonym 2007-03-12
ok, men är det inte konstigt då att man (tex som på min skola) har en annan ansvarig person som inte har den kunskapen som man vill ha hjälp med? Vem ska man vända sig till?

""Så här är det

Skriv kommentar: