Saknar gymnasiepoäng

Hejsan!
Jag har under drygt ett år läst datavetenskapliga kurser på Mittuniversitetet. Eftersom jag saknade ett par hundra poäng från gymnasiet så sökte jag och fick dispens för att gå kurserna.

Nu har jag också tänkt att söka mig till några fristående kurser från även andra universitet, och vill få min reella kompetens prövad. Dessutom så skulle reell behörighet göra det mycket lättare för mig att ansöka och konkurrera om kurser, eftersom jag då kan konkurrera på min högskolepoäng (1.2).

Under min studietid på Mittuniversitetet har jag av bl.a. p.g.a. jobb kommit lite efter. Dock de 2 kurser som jag gjord har jag fått högsta betyget på båda två, dessutom alla rätt på det ena av tentorna. Har inte heller behövt göra någon omtenta. Jag har nu också tagit tag i studierna och kommer efter nyår tenta av 4 andra kurser.

Från gymnasiet och komvux saknar jag inga grundämnen, har inte heller så dåliga betyg, särskilt det för datavetenskap viktiga området matematik. Det jag saknar är som sagt det totala antalet poäng, cirka 200-400p. Dessutom har jag ett ämne för mycket IG, så den procenten är lite för hög.

Läste i nån av högskolors reell kompetens policy om att man ska inte ha pluggat på gymnasiet/komvux på ett antal år för att kunna få reell kompetens bedömning. Jag läste på komvux senast sommaren 2007 och som sagt så håller jag också på att läsa om betyget på en kurs som jag körde på i gymnasiet.
Saknar man något specifikt ämne så brukar man få visa på och förklara att man har något som motsvarar det ämnet. Hur gör man om man bara generellt saknar gymnasiepoäng ?

Jag har inte heller jobbat med data, men är väldigt intresserad och kan en del. Problemet är att sådant är svårare att få någon sorts skriftligt bevis på.

Så alla tips och synpunkter vore intressant att få. Du kanske vet någon annan som varit i ungefär samma sits som jag ? Och hur pass väger betyg man hittills lyckats få ihop på högkolenivå ? Kanske det kan kompensera poängen man saknar från gymnasiet ?
Domas 2008-12-02 01:53

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-12-02
Hej
Här kan du läsa vad som gäller om mansaknar formell behörighet
https://www.studera.nu/studera/563.html
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Domas 2008-12-02
Jag har läst mycket information men ingenstans nämns det om redan tillgodogjorda kurser ska kunna utgöra en del av bedömningen för behörighet.
Kan man alltså bli reell behörig utan att ha några intyg från arbete o dylikt att visa på, men istället visa på redan färdiga studier på högskolenivå.

När man söker reell kompetens så ska man ju intyga att man har kompetens för varje specifikt ämne man saknas. Men om man bara saknas poäng, vad intygar man med då ?
Har räknat ihop mina poäng igen och det verkar som att jag saknar 150p och har ett snäpp för hög procent IG. Alla kärnämnen och ämnen som behövs för särskild behörighet är som sagt minst G.

Skriv kommentar: