Gymnasiekompetens

Hej! Jag är på jakt efter den grundläggande behörigheten för att kunna söka till olika högskolor, men jag är osäker på själva kraven.
Räcker det att man har läst 2500 poäng totalt i gymnasiet, där 90% är godkända, och att alla kärnämnen har minst G i betyg?
""Jag ser frasen """"fullständigt program"""" då jag söker om det. Så måste kurserna höra till ett visst program, eller går det att blanda? För jag har bytt linje tidigare, och avslutar gärna mina studier i förväg om jag nu kan uppfylla kraven.""
Robin 2008-12-06 01:53

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-12-08
Hej
""Om du har ett slutbetyg på minst 2500 poäng och 90% godkänt så har du den grundläggande behörigheten. Det spelar ingen roll om du har bytt program och det är """"blandade"""" kurser. Du måste också uppfylla den särskilda behörighten. Om du blir färdig efter 2010 är kravet godkänt i SvA+B, En A och Ma A.""
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: