Angående riskerna att ta ut ett samlat betygsdokument från gymnasiet

Hej. Jag går för tillfället mitt tredje år på en samhällslinje i gymnasiet och kommer antagligen att gå ut med ca 19.5 poäng.

Efter mycket tänkande och om och men så har jag bestämt mig för att försöka mig på läkarprogrammet. Men det verkar som att de nya antagningsreglerna inför 2010 sätter käpp i hjulet för mig, eftersom jag måste komplettera för att få behörighet för läkarprogrammet och därav hamna i kompletteringsgruppen (som tydligen ska minska mina chanser för intagning avsevärt).

Om vi antar att jag utesluter att ta ut ett slutbetyg från gymnasiet (eftersom detta låser mig till att hamna i kompletteringsgruppen). Då återstår samlat betygsdokument. Detta tvingar mig då att studera på Komvux. Det ska tydligen finnas en regel som säger att man måste vara minst 20 år för att studera på Komvux utan slutbetyg, men jag har också fått höra att man kan få dispens för sådant om man är yngre och visar studiemotivation. Stämmer detta? Om vi antar att jag får dispens så jag kan börja tidigare, så måste jag då alltså ha läst minst två tredjedelar av kurspoängen från mitt slutbetyg på Komvux för att hamna i direktgruppen när jag söker till högskolan. Detta innebär antagligen att jag (utöver de naturvetenskapliga ämnena Ma D och E, Fy A och B, Ke A och B, Bi A och B = 750 poäng) kommer vara tvungen att läsa om kurser som jag redan har fått MVG på från gymnasiet för att fylla ut den andra tredjedelen (den första tredjedelen fylls ut med de naturvetenskapliga ämnena som jag ändå måste läsa för behörighet, om jag har räknat rätt). Måste jag då läsa om dessa kurser på nytt? Kan jag inte bara be lärarna på Komvux utfärda ett MVG på de kurser som jag redan fått MVG på från gymnasiet? Det enda jag behöver är ju att kurspoängen har blivit givna från Komvux. Och eftersom kursplanen för ett ämne är samma överallt, så bör väl detta inte vara ett problem eller en fråga om fusk (eftersom att jag redan har bevisat att jag uppfyller betygskraven genom mitt tidigare betyg)? Är detta någonting olagligt att göra? Jag har sökt i diverse förordningar och hemsidor angående detta, men jag har inte funnit någonting som ens nämner något sådant. Om två tredjedelar av poängen i slutbetyget måste komma ifrån Komvux, var ska då den sista tredjedelen komma ifrån? Ska denna del komma från mina gymnasiebetyg?

Om vi antar att det som jag skriver om ovan inte är realistiskt så återstår då att jag får klara mig på ett samlat betygsdokument. Jag läste att det fanns övergångsregler angående att samlat betygsdokument blir behörighetsgivande om de utfärdas innan 1 januari 2010. Hur fungerar detta egentligen? Kan jag studera upp särskild behörighet (eller områdesbehörighet som det ska heta) efter 1 januari 2010 och ändå ha behörighet? Eller måste allting vara klart, med både grundläggande behörighet och särskild behörighet innan 1 januari 2010?

När jag får ut ett samlat betygsdokument från Komvux (genom att t.ex. ha läst en enstaka kurs), kan jag då tillgodogöra mig alla mina gymnasiepoäng som jag hade läst på gymnasiet, dvs. föra över mina betyg från samlat betygsdokument som jag fick av gymnasiet till samlat betygsdokument som jag får av Komvux (för att därav få behörigheten, eftersom samlat betygsdokument från gymnasiet inte är behörighetsgivande)?

Mitt meddelande blev visst en aning rörigt. Jag ber om ursäkt för det. Det allting i slutändan kokar ner till är detta: hur stor fördel är det egentligen för mig att ta ut ett samlat betygsdokument, och finns det någon möjlighet för mig att undkomma kompletteringsgruppen inför HT 2010, nu när det fortfarande finns tid att försöka?

Tack.
Johan 2009-04-06 02:15

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-04-08
Hej
Du måste ha fyllt 20 för att få läsa komvux eller ha fått ett slutbetyg. Du kommer heller inte antas till kurser på komvux där du redan har högt betyg. Lärare på komvux kan inte sätta betyg i de kurser du redan har ett betyg i utan att du har läst kursen.
Söka på samlat betygsdokument gäller bara komvux. Du kan inte söka med ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan. Du kan heller inte föra över kurser från gymnasiet till ett samlat betygsdokument från komvux.
Jag tror att bästa alternativet är att läsa ett basår och göra prövningar i de kurser som du inte har MVG i. Jag tycker också du ska skriva högskoleprovet som du bl a kan använda dig av vid alternativt urval. Karolinska tar ut de som har bäst högskoleprovresultat(har de senaste åren räckt med 1,6/1,7) som får komma på intervju. Dessutom använder sig de flesta lärosäten av högskoleprov som skiljekriterium vid lika poäng.
Det finns ju faktisk chans att komma in även om man hamnar i kompletteringsgruppen.
Om du inte kommer och inte vill söka om kan du fundera på att söka utomlands. Danmark hade hösten -08 relativt låga antagningspoäng(16,9 och 17,8). Men om de kommer att hålla i sig är oklart. Många svenska läser till läkare i Tjeckien, Polen Estland etc.De har engelskspråkiga utbildningar. Utbildningarna kostar en del men man kan låna en del av CSN.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: