Slutbetyg + samlat betygsdokument från gymnasiet

Jag har 3800 poäng från gymnasiet då jag läste ett utökat program. Alltså INGA poäng från Komvux. Dessa 3800 poäng har jag i ett slutbetyg samt i ett samlat betygsdokument.

Låt oss ponera att jag söker en utbildning till Ht10 eller efter. Denna utbildning kräver MaC. MaC finns i mitt samlade betygsdokument. Kommer jag att hamna i en anna urvalsgrupp än BG då jag kompleterar min ansökan med denna kurs? Faktum kvarstår ju att jag inte har läst upp eller kompletterat några betyg/kurser efter gymnasiet.

Vänligen, Kristian
Kristian 2009-04-09 02:16

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-04-14
Hej
Du kommer inte att hamna i kompleteringsgruppen. Är betygen du har på det samlade betygsdokumentet utskrivna med samma datum somslutebtyget så räknas det inte som en komplettering.
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: