2014

Hur blir det för dem som gått ut gymnasiet redan med enbart eng A, Svenska B och Matte A? Måste de läsa in alla de kurserna för att kunna söka till Högskolan 2014
Jonas 2009-04-21 02:18

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-04-21
Hej
De kurserna räcker för grundläggande behörighet även efter 2010 när de nya tillträdesreglerna träder i kraft
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com
Syo 2009-04-26
Det frågeställaren menar är ett förslag där Jan Björnklund talar om det nya gymnasiet och behörigheten till högskolan. Då vill man att elever ska ha 300 poäng Svenska (nya A+b+c) samt även Engelska 200 poäng (nya A+B).

När nya behörighetsregler börjar gälla har hittills alltid funnits övergångsbestämmelser som säger att om man är behörig innan reglerna börjar gälla ska man också fortsättningsvis vara så.

Skriv kommentar: