Överklaga betyg, är det någon ide att försöka?

Jag har fått ett kursbetyg i instrument a som jag tycker är fel. Kan jag överklaga och försöka få betyget ändrat. Hur gör jag i så fall? Jag vill inte ""läsa upp"" det efter utan få mitt rättmätigabetyg i wlutbetyget nästa år.
Astrid 2009-06-14 02:23

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-06-15
Hej
Man kan inte överklaga ett betyg. Det man kan kräva är en bra motivering av läraren till betyget men det kan inte ändras. Det kan i vissa fall finnas väldigt särskilda skäl att riva upp et betyg men det ska beslutas av rektorn och det är väldigt ovanligt.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: