Slutbetyg från gymnasiet!

Hej!
Kan man använda Liber Hermods betyg som en del av sitt slutbetyg från gymnasiet, om man står för kostnaderna själv?  Jag pluggar på komvux men kommer få slutbetyget från gymnasiet.
Knut karlsson 2009-08-22 02:30

Kommentarer:


Syo 2009-08-23
Betyg från Komvux kan aldrig ingå i ett gymnasiebetyg, Därför är det nog så i ditt fall att du rent fysiskt går på Komvux, men formellt är du gymnsieelev och gymnasiet har ""köpt"" dina kurser på Komvux. Så kan gymnasiet göra om det är svårt att ordna kursen själv och man har ett bra samarbete med Komvux.

Komvux eller Liber Hermods skulle egentligen i så fall inte spela någon roll. Men kurserna måste planeras ihop med gymnasiet, och det ska vara dom som betalar. Jag tror inte dom kommer att tillåta att du själv köper gymnasiekurser som sedan ingår i deras betyg.

Skriv kommentar: