gymnasieskolan

Hje!
Hur länge kan man varainskriven i gymnasieskoaln?
Rosa 2009-08-23 02:30

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-08-24
Hej
Man får påbörja gymansiet t o m hösten det år man fyller 20. Någon annan gräns finns inte reglerad. Det finns ju de som gör studieuppehåll och slutför sin gymnasieutbilding senare men det är något som skolan får besluta om.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: