Högsta möjliga bety på kursen är G

Läser en KY-utb. Där man kan få betyg IG, G eller VG.
Nu har jag haft en kurs där läraren säger att man bara kan få G på den här kursen.

Alla har då fått outomatiskt betyg G. Jag vill ha VG.

NU till frågan. Har läraren rätt att göra så? Bara sätta ett G.  Vad säger lagen?
Anonym 2007-03-19 00:15

Kommentarer:


Anonym 2007-03-21
Hej
När det gäller KY så är det utbildnngsanordnaren på förhand som bestämmer vilka betygsteg som som ska ges på kursen. Så är det enbart IG/G så går det inte att få ett VG.

Skriv kommentar: