Vad händer om..

Hej!
Jag går sista terminen på gymnasiet. Jag kommer att få 250 poäng IG och streck i ett kärnämne och 2200 poäng minst godkända betyg. Kommer jag få betygsdokument ellet slutbetyg?

föklara gärna också vad som skulle ha skett om jag hade haft 2450 poäng godkända betyg och ett streck i kärnämne. Och även vad som skulle ha skett om jag hade haft 300 poäng IG och 2200 poäng godkända.

Snälla snälla svara mig. Vet inte vad jag ska ta mig till!
Paula 2009-09-12 02:34

Kommentarer:


Syo 2009-09-12
Ett slutbetyg måste vara på 2500 poäng där samtliga kärnämnen ingår. IG är också ett betyg, så rent teoretiskt skulle ett slutbetyg kunna innehålla 2500 poäng IG,

Ett undantag är Reducerat program, och då kan ett kärnämne reduceras, men reducerat program är inget som man själv väljer, se http://www.skolverket.se/sb/d/1487,jsessionid=2EE146CA97C1056DA73FB56A228A1537#listAnchor7019

""Det finns inget som officiellt heter Streck, men du kanske menar att du inte får något betyg alls, """"Streck"""" i kärnämne kan alltså beviljas i undantagsfall inom ramen för reducerat program.""
Chris Wigh 2009-09-14
Hej
Du kommer att få ett samlat betygsdokument eftersom du inte har betyg i alla kärnämnen och då också saknar 50 poäng. Du når bara upp till 2450. Ett streck är detsamma som att inte få betyg i en kurs och då frå man heller inte tillgodoräkna sig poängen för kursen. Prata med någon på skolan så att du får göra en prövning i kurser som du saknar.
Hälsningar Chris,wwww,syoguiden.com

Skriv kommentar: