Taktiskt val

Min son går i 9 an och ska välja gymnasieprogram i höst. Hur ska han välja taktiskt när det gäller meritpoäng? Han vet inte vad han vill bli för något?
Han läser nu tyska. Ska han fortsätta med det och / eller välja ett nytt språk också? Hur länge ska han välja engelska för att få meritpoäng? Får han meritpoäng för att läsa matte B eller var går gränsen där?
Eva-Karin 2009-09-30 02:36

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-10-01
Hej
Ämnen som ger meitpoäng och sominte är kopplade till någon särskild högskoleutbildninng är språk, matte och engelska.Det är bättre att fortsätta med sitt språk eftersom man måste uppnåg steg 3 innan man får meritpoäng. Har man läst språket från åk 6 så har man läst steg 2.Man kan få meritpoäng för engelska B+C om det inte krävs för behörighet. Likaså matte. Där får man poäng för de kurser man har över behörighetsnivån.
Hälsnigar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: