ändring av regler

Jag har läst om att Högskoleverket vill att samma vilkor ska gälla för prövning inom komvux och gymnasiet, dvs att man bara ska få göra en prövning om man har ett IG i ämnet.

Om de får sin vilja fram, hur lång tid kommer det att ta innan den regeln tillämpas?
Hur lång tid brukar sånt ta? Kan den börja gälla redan nästa termin?
Sebbe 2009-10-01 02:36

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-10-05
Hej
Jag har inte sett något sådant förslag och jag tror inte det kommer ett genomföras. En prövning, vilket innebär att man läser kursen på egen hand, kommer man nog även i fortsättningen att kuna göra.
Hälsnigar Chris, www.syoguiden.com
Sebbe 2009-10-05
http://www.hsv.se/download/18.726d1204123dc555ee67ffe1405/13-3565-09.pdf

Skriv kommentar: