regler

Vilka regler gäller för de som har gått ut gymnasiet för ganska länge sedan utan grundläggande behörighet? Hur skaffar man sig det?
Olle 2009-12-19 02:46

Kommentarer:


Syo 2009-12-20
Om du var behörig enligt den så kallade 25:4-regeln före den 1 juli 2008 så anses du fortfarande ha grundläggande behörighet, dock längst till och med den 31 december 2011.

Om du inte uppfyller ovanstående bör du skaffa ett så kallat slutbetyg från komvux. Hur mycket du behöver läsa beror på vad du har sedan tidigare. Tyvärr finns en regel som gör att mer än 8 år gamla betyg inte längre kan tas in i ett slutbetyg, men rektor kan ge dispens från detta krav.

Det tredje alternativet är att du kan åberopa så kallad reell kompetens.

http://www.vhs.se/sv/Varat-erbjudande/Allman-information1/Antagning/Behorighet/Grundlaggande-behorighet1/

Ingmar
Olle 2009-12-22
men jag har ett slutbetyg redan, vad jag vet så kan jag inte skaffa ett till från komvux? hur gör jag om jag måste komplettera?

Skriv kommentar: