betyg

Hej!
När är det det nya betygssystemet kommer att gälla? (A-F)
Lisa 2010-03-01 02:57

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-03-02
Hej
På gymnasiet införs det nya systemet med den nya gymnasieskolan som startar hösten 2011. Inom högskolan finns det redan lärosäten som kör med den nya 7-gradiga skalan men det är upp till varje högskola att själva bestämma om de vill införa det betygssystemet eller ej.

Skriv kommentar: