PROJEKTARBETE - NV

Hej! Jag går i NV-programmet & vill gärna skriva en roman som projektabete. Går det?
Sandra 2010-03-12 02:59

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-03-14
Hej
Projektarbetet ska ha anknytning till det program eller inriktning man går men det är olika hur man tolkar det på skolorna. Kolla med din handledare eller rektorn på skolan.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: