förlängd studietid?

Undrar en sak: sonen går i trea på NV-program på friskola där skolledningen inte är överdrivet hjälpsam när det inte går bra. problemet nu är att sonen är oerhört stressad och inte kommer att klaar betyg i 2 av ämnena, sammanlagt 250 poäng. Vi har frågat om han kan få gå kvar ett år till, alltså läsa 4-årigt, och ta dessa båda ämnen då och alltså kunna fokusera på resten nu. Fick då svaret att det skulle isåfall bestämts i åk 1. Nu finns enligt skolledningen inget sätt för honom att rädda sitt studentbetyg utan han får sluta med ofullständigt betyg. stämmer verkligen detta. har man inte rätt till ett 4e år om det finns skäl för det( i hans fall grav ADHD)?
Christina rauser 2010-03-22 03:00

Kommentarer:


Emma 2010-03-23
Hej! Om jag förstår frågan rätt så måste det enklaste sättet egentligen vara att låta din son läsa kurserna på komvux efter han nu läst klart gymnasiet? Då behöver han ju inte läsa om hela åk 3 utan bara just de två kurser som han inte klarat.
Hör med komvux i eran kommun om de erbjuder de kurserna, gör dem det så är det bäst för han att läsa upp betyget där.
Chris Wigh 2010-03-23
Hej
En elev har rätt till stöd och det är rektorn på skolan som ska se till att eleven får det stödet. Ett 4:e år är ju en form av åtgärdsprogram. Så här står det i förordningen:

5 a § Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att en elev kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett särskilt åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas.
Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. (SFS 2006:209)
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: