samlat betygsdokument?

Hej
Jag började gymnasiet 2006 men åkte iväg som utbytestudent till USA i ett år. Jag ska nu ta student om någon vecka och har blivit erbjuden att lägga Matte E på ett samlat betygsdokumet. Jag undrar nu om det finns några nackdelar med detta. Jag har hittills MVG i alla ämnen och jag kommer få reda på mitt resultat i Matte E i veckan. Just nu har jag ämnet som en utökad kurs. Om jag skulle få VG i betyg vad rekomenderar du då att jag ska göra. Jag har sökt in till läkare i Sverige och där har ju inte Ma E någon betydelse men jag har även sökt till Danmark och Norge. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra och skulle uppskatta om du kunde hjälpa mig.
Mvh Maria
Maria 2010-05-30 03:08

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-05-31
Hej
De elever som nu går ut åk 3 kan inte lägga sina utökade kurser på ett samlat betygsdokument. Alla kurser ska redovisas på slutbetyget och de utökade kurserna ska markeras med ett U och räknas då inte med i meritvärdet. Så oavsett betyg så räknas den inte med och kan inte sänka ditt meritvärde. Men du kan ändå få meritpoäng för kursen.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com
Michaela 2010-06-01
Hej,

Jag undrar hur jag ska gå till väga för att få ett slutbetyg då jag i nu läget bara har ett samlat betygsdokument. Jag är godkänd i alla kärnämnen.

Jag har ett IG i Naturkunskap A och jag har ett IG i Filosofi A (vilket var mitt elevens val). Sedan saknar jag ett betyg helt och hållet i Gitarr (vilket var elevens val) och jag tror det är därför som jag enbart har ett samlat betygsdokument.

Jag har precis läst två kurser som är Hälsopedagogik (50p) och fick ett VG samt att jag har läst Folkhälsopedagogik (50p) och fick ett VG i betyg. Jag ska precis påbörja Naturkunskap A för att höja mitt betyg.

Hur gör jag för att skriva in dessa i mitt samlade betygsdokument? När jag är klar med Naturkunskap A är jag då klar för att få ett slutbetyg då? Kan jag stryka min filosofi A som jag har ett IG på och då ersätta t.ex. Hälsopedagogiken istället och lägga till kursen Folkhälsokunskap eftersom jag saknar en kurs då gitarren inte finns med?

Tacksam för ett snabbt svar!
Tack!
Mvh
Michaela
Sss 2010-06-02
Kontakta en syo på komvuxskolan i din hemkommun så kommer de att säga vad du måste göra. Eftersom du har ett samlat betygsdokument så kan du ersätta de kurser du har IG i men inte vill läsa upp med andra kurser.
Du ska ha läst 2350 p varav 2250 måste vara minst G.
Om både Filisofi A och Naturkunskap A är på 50 p vardera så behöver du inte ens läsa dem för att få ett slubetyg, men om du vill höja ditt meritvärde så är det bra att läsa dessa kurser. sen kan du ersätta gitarr med ett annat ämne.

Om dessa två kurser som du har fått VG på inte ingick i ditt gymnasieprogram så ser det ut som om du redan kan få ett slutbetyg utfärdat av komvux om du kontaktar dem.

Skriv kommentar: