ngelska

Hej
Du har läst motsvarande En A och två årskurser engelska och uppfyller kraven för den engelska krävs för grundläggande behörighet.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com
Chris Wigh 2010-06-10 03:09

Skriv kommentar: