Utbyteskomplettering språk

Har gått NV, tämligen höga betyg - men ett klent G i Spanska steg 3. Har sedan studenten varit i Södra Tyskland, skulle kunna tentera ett MVG i Tyska steg 1, tror jag. Har frågat två SYV - har fått två olika svar hittills. Kan jag inkomma med Samlat betygsdokument TY1301 och därmed ""byta bort"" SP1303 när jag söker högskolan. Om ja, var står detta ? Skulle vilja vara ""hundra"" ....
Peter
Anonym 2007-04-20 00:20

Kommentarer:


Anonym 2007-04-20
Det går inte att byta ut som du säger. Regler om detta finns i VHS Bedömningshandbok som inte finns på nätet - du får be en studievägledare slå upp det. På nätet finns en antydning här http://www.vhs.se/templates/Page.aspx?id=969
under rubriken utbyteskomplettering. Jag vet inget ställe på nätet där detta uttrycks så tydligt som du nog vill ha det.

Regeln är i alla fall att man bara kan utbyteskomplettera med samma kurs (samma kurskod) eller, om man har gamla betyg, med den motsvarande nya kursen. Ska du höja din SP1303 måste du göra det med just - SP1303 - tyvärr! Jag har inte hittat på regeln. Däremot kan ditt tyskabetyg användas som en tilläggskomplettering och därmed höja.

Skriv kommentar: