språk steg tre

Jag har hört att man ska få tillgodoräkna sig en extra poäng om man har läst tre steg i språk (exempelvis spanska steg tre). Jag undrar om detta fortfarande är aktuellt och när det i så fall kommer att börja gälla?
Anonym 2007-01-10 00:01

Kommentarer:


Anonym 2007-01-10
Hej
Beslut om nya tillträdesregler(bl a  extra poäng för språk) fattades i juni -06  ska börja gälla vid antagningen hösten 2010. I samband med att man rev upp beslutet om en ny gymnasiereform så pågår diskussion om även beslutet om de nya tillträdesreglerna ska rivas upp. Besked kommer under våren.

Skriv kommentar: