Produktutvecklare inom livsmedel

(skulle gärna vilja få svaret skickat till min e-post)
hejsan! jag läser just nu hotell/restaurang-programmet och ska bli kock. Mitt mål är att längre fram bli produktutvecklare inom livsmedel på något erkänt företag som exempelvis Findus eller Familjen Dafgård eller så. Min fråga: Var ligger lönen på ett sådant arbete
Anonym 2007-04-23 00:20

Kommentarer:


Anonym 2007-04-24
Det är inga lätta frågor Du ställer.
Det är helt riktigt att kockar, förutom i restauranger etc., även kan arbeta i provkök, cateringsfirmor etc. och även vid Färdigmatstillverkare.
Jag vill även tipsa om t. ex. ICA.s och KF:s provkök, vilka båda har gamla anor.
Om du kan uppnå dina mål , som kock eller om du måste vidareutbilda dig vet jag inte. Vad gäller ICA och KF så är det många tidigare  Hemkunskapslärare
som arbetar. Dessa har även en stark ställning som
matskribenter m.m. Kostekonomutbildning kan även
vara en bra grund för kommande arbeten som produktutvecklare m.m. Vi har även högskoleutbildning i Skara och Kalmar, som kan
vara en bra grund för högra tjänster inom Livsmedel
och även YTH-utbildning samt en del KY utbildningar.

Här tror jag emellertid, att det bästa är, att du själv tar kontakt med t. ex. Findus eller Dafgårds och
frågar efter deras behov och vilken/vilka utbildningar
eller vilken bakgrund de söker.

""Företagen brukar under """" Jobba hos oss """" ange nya jobb. Tyvärr har jag där inte kunnat hitta något som är exakt vad du söker. e har heller itn er angett lön eller utbildningskrav.""

Det kan även vara bra att du får reda på hur en kock står sig i kon kurrensen med hemkusnakspslärare, Livsmedelsingenjörer, kostekonomer m.m., men ofta är det fråga om personen och inte exakt utbildningsbakgrunden.

Kommer jag på n ågot mera så återkommer jag.
Anonym 2007-04-24
Hej igen !!

Jag vill komplettera mitt föregående svar.

När jag tittar lite löst kring olkika utbildningar, så verkar det som om just Livsmedelsteknik, YTH 120 P är en mycket lämplig påbyggnadsutbilodning för
framtida arbete med produktutveckling inom färdigmatsindustrin, provkök m.m. Den ligger i Helsingborg.

Jag hittade även en KY-utbildning:

Livsmedelsutbildning för butik och tillagningskök 40 KY-poäng ( 1 år ) i ävsjö, ansökan 15 maj.

Här läser man bl. a. : Välbalöanserad måltid, laborativ matlagning samt produktutveckling.

Mvh

Bernt Ortner
Anonym 2007-05-18
Titta även på utbildningar hos Sveriges lantbruksuniversitet:

Mat och Teknologiprogrammet 120 P
SLU Skara

Detta kan leda till ledande befattningar inom livsmedel som produktutvecklare,kvalitetsarbete
produktlogistik. man kan arbeta som produktchef,produktionsansvarig, produktutvecklare, miljöansvarig, projektledare m.m.

Titta även på:

Agronomprogrammet inriktning livsmedel
SLU Ultuna

gå in på www.slu.se

Återkommer om jag kommer på något mera

Skriv kommentar: