Ju mer jag läser detsto mindre klok blir jag...

Såsom jag säger i rubriken så blir jag mindre och mindre klok på det svenska betygsystemet.
Först och främst har jag läst 1350 poäng på gymnasiet varav 300 var IG. Sedan har jag sammanlagt läst 900 poäng på komvux, och alla godkänt och över.

Såsom jag fick reda först var det 2350p som gällde, det var allt. Sedan fick jag reda på att det skulle vara 2350p och max %10 IG. Men nu har jag fått starka indikationer på att det inte är tvunget att det ska vara max. 10% IG, utan endast att man har minst 2115p godkända och sen hur mycke IG poäng som helst, men minst 2350 allt som allt.

Vad är det som gäller då egentligen ?

För att försvåra för mig ytterligare så såg jag nu att estetisk verksamhet inte räknas, stämmer det ?

""Och i.o.m. att mina betyg från gymnasiet är från mellan juni -01 till juni -02 , betyder det att jag ska ha ett slutbetyg med """"nya och gamla kurser"""" ? Dvs. 2071p  godkända ? Eller är mina betyg bara nya ?""

Tack i förväg!
Domas 2007-06-02 00:25

Kommentarer:


Sussi 2007-06-02
Vill du att dina betyg ska ge grundläggande behörighet för högskolestudier (som även krävs om du vill studera någon ky utbildning senare och en del andra eftergymnasiala utbildningar) så är högst 10% IG ett krav... annars kan du ha hur många IG som helst...
Domas 2007-06-03
Ok, så det räcker inte med att man bara har en viss mängd godkända kurser ?

Dvs. är 2150poäng g och 200poäng ig ok,
men 2150 godkänt och 300poäng inte godkänt inte ok ?
Man måste asså läsa 3000 poäng allt som allt om man ska komma undan med 300 poäng ig ?
Bara så jag förstår rätt...
Chris 2007-06-04
Hej
Om du har påbörjade din gymnasieutbildning efter 1 juli 2000 har du enbart nya kurser. Då  ska du ha 2350 poäng för att få ett slutbetyg från komvux. Du får inte ta med Estetisk verksamhet och Idrott och hälsa från gymnasiet.
Du kan ha IG i alla kurser för att få ut ett slutbetyg men för att ha den grundläggande behörigheten måste du ha 90% godkända kurser av 2350 poäng.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Domas 2007-06-04
...jag skulle ha ännu mer poäng, är det fortfarande 90% som gäller ?
Chris 2007-06-04
Hej igen
Du ska ha minst 2115 godkända kurser(för ett slutbetyg från komvux på 2350 poäng) varav minst 400 ska vara kärnämneskurser. Om du har mer poäng än det som krävs för ett slutbetyg kan du lägga de kurserna på ett samlat betygsdokument ifall det sänker meritvärdet.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: