knepigt angående nv behörighet

hej igen!
""jag bara undrar om jag läser in a-kurser själv (ke, bi, fy) och sedan vill läsa en bastermin med fortsättningskurserna, hur bär jag mig då åt för att """"bevisa"""" mina förkunskaper så att jag är behörig till b-kurserna? kommer man överens med läraren i fråga om ett prov eller?""
tacksam för hjälp/filippa
Filippa 2007-06-20 00:27

Kommentarer:


Sussi 2007-06-20
Om du testa och se om du kan tillgodogöra dig a-kurserna och fortsätta med b-kurserna på basåret, så bör du ha något dokument som styrker att du har klarat a-kurserna. Något intyg på att du har blivit godkänd på kursen i fråga, t ex genom en prövning som du pluggade självständigt inför, måste du ha. Utan intyg är det svårt att ""bevisa"" något. Har svårt att föreställa mig att ett prov ""på plats"" skulle vara ett alternativ för denna ""bevisning"".

Skriv kommentar: