Betygspoäng

Jag har lite funderingar kring uträkningen av betygsvärdet.

Jag gick ut gymnasiet 1994 med slutbetyg från en praktisk linje. Vill gärna läsa vidare till veterinär och har läst in naturvetenskapsbehörigheten på komvux.

Hur funkar uträkningen av medelvärdet? Exempel: Jag har VG i biologi A men MVG i biologi B, räknas då betyget i A-kursen med? Intagningskravet är ju biologi B!

Tacksam för svar!
Malin 2007-06-30 00:28

Kommentarer:


Ingmar Andersson 2007-07-01
Om du gick ut 1994 bör du ha haft det gamla betygssystemet med skalan 1 - 5. Stämmer det?

""I så fall fick du inget """"slutbetyg"""" utan ett """"avgångsbetyg"""".""

Uträkningen är ganska komplicerad och beskrivs här
http://www.vhs.se/templates/Page.aspx?id=970

Om utbildningen du ska gå kräver Biologi B är det först den kursen som räknas. Biologi A räknas sedan bara med om betyget höjer ditt medelvärde.
Malin 2007-07-02
Ja precis, jag har sifferbetyg från gymnasiet. Det stämmer att jag fick avgångsbetyg... blandar alltid ihop det! ,-)

Är det lika för alla kursen som bygger på varandra, att en lägre kurs bara räknas med om den höjer medelvärdet? Är det värt att satsa på att få t.ex. MVG i A-kursen i biologi eller ska jag nöja mig med VG?
Sussi 2007-07-02
Vill du satsa på att försöka komma in på veterinärprogrammet så är en satsning på högre betyg något som behövs för att kunna ha (inte säkert men...) en bättre chans att komma in där...
Malin 2007-07-02
Högre betyg är naturligtvis bra, men om jag har MVG i en högre kurs spelar det väl inte så stor roll om jag har VG eller MVG i en lägre kurs, jag behöver ju inte räkna med den om jag har fattat det rätt...
Eva Sjögren 2011-10-24

Hej!

 

jag har sökt till förskollärarutbildningen, men jag behöver ha läst engelska B. I mitt avgångsbetyg står det engelska, koden är 60300. Är det engelska A eller har jag läst engelska B?

 

Tack på förhand eva Sjögren

Skriv kommentar: