svenska, engelska

Hej. Jag bor i stockholm och vill läsa svenska och engelska på gymnasienivå. Vad/ vilken skola vore lämpligast? När kan man söka och börja? måste det vara vid terminsstart jan/aug? mvh Fiona

Fiona Amato 2013-07-23 13:00

Kommentarer:


Chris Wigh 2013-07-24

Hej
Vänd dig till vuxenutbildningen i den kommun du tillhör. Många komvux har löpande antagning men hör av dig så tidigt som möjligt. Det brukar även stå anöskningstider och annan inforamtion på deras hemsida. Om dugå rin på kommunens hemsida och vuxenutbildning så hittar du mer information.

Skriv kommentar:

Taggar: engelska, svenska